Member Churches

Bettendorf, Iowa

Blue Grass, Iowa

Buffalo, Iowa

Carbon Cliff, Illinois

Coal Valley, Illinois

Cordova, Illinois

Davenport, Iowa

East Moline, Illinois

Edgington, Illinois

Eldridge, Iowa

Hampton, Illinois

Hillsdale, Illinois

LeClaire, Iowa

Long Grove, Iowa

McCausland, Iowa

Milan, Illinois

Moline, Illinois

Orion, Illinois

Port Byron, Illinois

Princeton, Iowa

Rock Island, Illinois

Silvis, Illinois

Walcott, Iowa